Rantings, Goss’ps, Complaints, Compliments….

This is the place to be if you have a weird obsession just like mine – Bert from Sesame Street, likes everything Japanese & TVB movie serials, love to travel, eat and not forgetting – bitch!

This is too funny…. August 8, 2008

Filed under: Entertainment — siaoyue @ 4:17 pm
Tags:

This is my second blog post today because they say laughter is the best medicine for an utterly depressing day…..and this definitely helps and I believe I should share it with those who can read Chinese.

 

Virginia sent this to me.  Because I could not open the Apple daily website for the article, she copied the whole article for me…….too bad I can’t open to see the pictures, it may have been hilarious. 

 

To summarize, it basically speaks of a man in Hong Kong, trying to masturbate while ‘gymming’ in the public park and gets his ‘little brother’ stuck in one of those gym equipment with holes (about 1 inch diameter??).  It took 4 hrs, doctors, firemen, reporters….bla bla bla before his whole ordeal was over.

 

下 體 插 公 園 鐵 板   「 活 塞 男 」 無 法 自 拔
折 騰 4 小 時 獲 救

瀏覽人次 : 152,767  回應 : 120

【 本 報 訊 】 一 名 中 年 怪 漢 前 晚 深 宵 在 藍 田 公 園 「 做 運 動 」 做 得 熱 血 沸 騰 , 竟 在 一 塊 滿 佈 圓 孔 的 仰 起 坐 鐵 板 上 , 做 出 另 類 掌 上 壓 , 褪 下 褲 子 將 陽 具 插 入 圓 孔 內 自 瀆 , 至 陽 具 充 血 脹 大 無 法 拔 出 , 緊 卡 在 孔 內 進 退 兩 難 , 痛 苦 難 當 惟 有 面 懵 懵 報 警 求 助 。 醫 生 到 場 為 他 打 針 放 血 無 效 , 消 防 員 最 後 要 鋸 去 整 塊 鐵 板 , 連 人 帶 板 五 花 大 綁 送 院 救 治 。 被 網 民 稱 為 「 活 塞 男 」 的 男 事 主 陽 具 被 卡 住 近 4 小 時 後 , 始 由 醫 生 救 出 重 獲 自 由 。
記 者 : 杜 建 彬 、 黃 學 潤 、 黎 志 偉

疑 自 作 自 受 的 42 歲 中 年 漢 姓 辛 , 肇 事 時 穿 T 恤 、 三 個 骨 褲 , 腳 踏 拖 鞋 , 他 留 醫 聯 合 醫 院 八 小 時 後 , 穿 染 血 T 恤 、 前 褲 襠 滲 滿 大 片 血 的 三 個 骨 褲 , 戴 眼 鏡 及 口 罩 , 神 情 閃 縮 從 醫 院 匆 匆 走 出 。 記 者 上 前 追 訪 他 時 , 他 即 拔 足 狂 奔 粗 言 怒 罵 : 「 仲 講 ! 打 x 你 ! 你 唔 好 搞 到 我 冇 份 工 ! 」 繼 而 慌 張 地 跳 上 的 士 消 失 。

陽 具 放 血 痛 得 哀 叫

現 場 為 觀 塘 碧 雲 道 藍 田 公 園 山 頂 , 須 步 行 200 級 樓 梯 到 達 , 公 園 24 小 時 開 放 , 園 內 有 一 個 仰 起 坐 設 施 的 健 體 器 材 , 由 四 條 鐵 柱 緊 扣 一 塊 3 呎 闊 、 8 呎 長 的 鐵 板 , 作 25 度 角 度 傾 斜 , 鐵 板 上 滿 佈 約 一 吋 直 徑 的 圓 孔 。 該 設 施 可 讓 用 家 作 仰 或 俯 伏 動 作 , 做 出 仰 起 坐 、 掌 上 壓 及 仰 抱 膝 左 右 轉 動 的 收 腹 運 動 。
前 晚 11 時 43 分 , 辛 到 公 園 山 頂 做 運 動 健 身 , 有 人 聲 稱 玩 仰 起 坐 sit up , 卻 俯 伏 在 鐵 板 上 背 向 天 做 出 另 類 掌 上 壓 , 先 將 三 個 骨 褲 褪 到 大 腿 間 , 將 陽 具 插 入 其 中 一 個 圓 孔 磨 擦 自 瀆 。 其 後 陽 具 充 血 脹 大 , 有 人 欲 抽 身 之 際 , 始 驚 覺 陽 具 卡 在 孔 內 無 法 拔 出 , 經 歷 男 人 最 痛 之 時 刻 , 無 奈 自 行 報 警 求 助 。
因 現 場 位 置 較 偏 僻 , 當 局 只 能 派 出 小 型 消 防 車 連 同 救 護 車 到 場 , 救 援 人 員 再 須 步 行 200 級 樓 梯 , 約 半 小 時 後 始 到 達 山 頂 。
當 時 辛 痛 苦 呻 吟 , 不 斷 啊 啊 呼 痛 , 他 自 稱 玩 sit up 意 外 受 傷 , 乍 見 記 者 在 場 採 訪 , 大 叫 : 「 唔 好 咁 樣 對 我 啦 ! 」 又 向 消 防 員 懇 求 : 「 如 果 我 暈 , 千 祈 唔 好 俾 佢 影 到 我 ! 」 消 防 識 做 地 用 紅 氈 將 辛 包 , 又 撐 開 雨 傘 擋 住 鐵 板 下 的 「 風 光 」 。
擾 攘 10 多 分 鐘 後 消 防 見 無 計 可 施 , 惟 有 急 召 附 近 聯 合 醫 院 兩 名 男 醫 生 到 場 解 困 , 只 見 醫 生 捐 入 鐵 板 下 , 為 辛 打 麻 醉 針 及 用 針 筒 將 充 血 陽 具 放 血 , 辛 仍 痛 得 哀 叫 。 消 防 及 救 護 員 則 按 辛 , 又 用 繩 將 他 固 定 在 鐵 板 上 , 以 免 他 痛 極 碰 撞 傷 上 加 傷 。 約 20 分 鐘 後 , 醫 生 無 奈 表 示 : 「 你 度 腫 得 滯 , 淨 係 抽 血 都 出 唔 到 , 要 去 醫 院 , 去 到 醫 院 我 幫 你 搞 啦 ! 」 在 場 人 員 則 竊 竊 私 語 說 : 「 都 唔 知 係 唔 係 食 春 藥 。 」

現 場 遺 下 大 灘 血

至 昨 凌 晨 1 時 , 約 八 、 九 名 消 防 員 用 小 電 鋸 鋸 去 四 條 鐵 柱 扣 後 , 連 人 帶 鐵 板 將 辛 抬 落 山 , 再 抬 上 救 護 車 送 聯 合 醫 院 急 救 , 公 園 現 場 遺 下 一 大 灘 血 、 一 對 拖 鞋 及 水 樽 。 直 至 凌 晨 3 時 許 , 人 板 最 終 脫 離 , 辛 由 急 症 室 推 出 , 在 外 科 病 房 留 醫 八 小 時 , 至 昨 早 11 時 許 無 礙 出 院 。
康 文 署 發 言 人 回 應 稱 , 有 關 的 仰 起 坐 板 是 由 美 國 生 產 商 按 照 美 國 標 準 ASTM F1487 生 產 , 符 合 安 全 標 準 。 該 設 施 主 要 是 金 屬 製 造 , 外 層 塗 上 一 層 PVC 保 護 膜 , 板 上 的 圓 孔 是 為 疏 水 之 用 , 避 免 雨 水 積 聚 板 上 。 發 言 人 又 謂 , 現 時 全 港 有 18 個 公 園 設 有 該 套 健 體 設 施 , 即 共 18 套 , 就 今 次 意 外 , 該 署 已 通 知 有 關 設 施 的 本 港 代 理 商 。

特 稿
網 民 : 可 列 入 十 大 新 聞

藍 田 發 生 的 中 年 漢 下 體 插 鐵 板 被 困 的 罕 見 事 件 , 昨 日 熱 爆 多 個 網 上 討 論 區 , 包 括 Uwants 、 香 港 討 論 區 及 壹 蘋 果 論 壇 等 討 論 區 , 網 民 更 給 事 主 起 了 個 花 名 「 活 塞 男 」 , 指 事 件 : 「 笑 爆 嘴 , 可 列 入 08 年 十 大 新 聞 。 」 理 工 大 學 應 用 社 會 科 學 系 副 授 鍾 劍 華 指 事 件 帶 點 意 淫 成 份 , 能 滿 足 市 民 偷 窺 別 人 隱 私 的 慾 望 , 難 怪 成 為 頭 條 網 聞 。

譏 諷 : 真 係 有 諗 頭

昨 日 事 發 後 , 網 民 留 言 鋪 天 蓋 地 , 由 昨 日 清 晨 6 時 至 晚 上 11 時 , 網 民 仍 是 樂 此 不 疲 討 論 不 休 , 明 顯 他 們 對 活 塞 男 的 「 男 人 最 痛 」 遭 遇 絕 不 同 情 , 留 言 更 極 盡 挖 苦 能 事 , 有 人 語 帶 雙 關 說 : 「 佢 做 運 動 好 可 疑 , 點 解 做 到 下 體 會 卡 住 ! 」 亦 有 人 抵 死 說 : 「 佢 真 係 有 諗 頭 , 咁 情 節 仲 以 為 只 有 搞 笑 片 先 會 有 , 計 仲 勁 過 mr bean 同 星 爺 ! 」
更 有 人 指 : 「 咁 就 知 道 佢 size 啦 ! 」 至 於 提 到 如 何 替 活 塞 男 解 困 , 網 民 更 啜 核 : 「 惟 有 一 個 方 法 … … 剪 」 , 令 人 捧 腹 大 笑 。
鍾 錦 華 接 受 查 詢 時 稱 , 這 宗 夾 下 體 新 聞 並 非 大 新 聞 , 昨 日 各 大 媒 體 都 集 中 報 道 新 廣 播 處 長 的 消 息 , 但 在 網 上 卻 遠 不 及 這 宗 個 人 意 外 事 故 被 廣 泛 討 論 , 他 分 析 說 夾 下 體 新 聞 趣 味 十 足 , 過 程 中 不 乏 「 笑 位 」 , 絕 對 是 茶 餘 飯 後 好 話 題 , 亦 可 滿 足 取 笑 別 人 而 獲 得 自 己 快 樂 的 人 性 。   本 報 記 者

Advertisements
 

August 8, 2008

Filed under: Pointless Rants — siaoyue @ 10:00 am

The world awaits eagerly for the official opening of the 2008 Beijing Olympics at 8pm.  Everyone is in a joyous mood. 

 

Not me.

 

One year ago, a promise was made to be fulfilled today.  A promise that would have changed my life forever.  All is left now is a broken promise and shattered dreams that would never become reality.

 

Although I will resent you for the rest of my life for inflicting this pain upon me, I will have the strength to stand up on my two feet.  Let bygones be bygones.  I will crawl, I will stagger, I will walk, no matter what it takes, I will reach the end of the tunnel where the bright light awaits me…..