Rantings, Goss’ps, Complaints, Compliments….

This is the place to be if you have a weird obsession just like mine – Bert from Sesame Street, likes everything Japanese & TVB movie serials, love to travel, eat and not forgetting – bitch!

This is too funny…. August 8, 2008

Filed under: Entertainment — siaoyue @ 4:17 pm
Tags:

This is my second blog post today because they say laughter is the best medicine for an utterly depressing day…..and this definitely helps and I believe I should share it with those who can read Chinese.

 

Virginia sent this to me.  Because I could not open the Apple daily website for the article, she copied the whole article for me…….too bad I can’t open to see the pictures, it may have been hilarious. 

 

To summarize, it basically speaks of a man in Hong Kong, trying to masturbate while ‘gymming’ in the public park and gets his ‘little brother’ stuck in one of those gym equipment with holes (about 1 inch diameter??).  It took 4 hrs, doctors, firemen, reporters….bla bla bla before his whole ordeal was over.

 

下 體 插 公 園 鐵 板   「 活 塞 男 」 無 法 自 拔
折 騰 4 小 時 獲 救

瀏覽人次 : 152,767  回應 : 120

【 本 報 訊 】 一 名 中 年 怪 漢 前 晚 深 宵 在 藍 田 公 園 「 做 運 動 」 做 得 熱 血 沸 騰 , 竟 在 一 塊 滿 佈 圓 孔 的 仰 起 坐 鐵 板 上 , 做 出 另 類 掌 上 壓 , 褪 下 褲 子 將 陽 具 插 入 圓 孔 內 自 瀆 , 至 陽 具 充 血 脹 大 無 法 拔 出 , 緊 卡 在 孔 內 進 退 兩 難 , 痛 苦 難 當 惟 有 面 懵 懵 報 警 求 助 。 醫 生 到 場 為 他 打 針 放 血 無 效 , 消 防 員 最 後 要 鋸 去 整 塊 鐵 板 , 連 人 帶 板 五 花 大 綁 送 院 救 治 。 被 網 民 稱 為 「 活 塞 男 」 的 男 事 主 陽 具 被 卡 住 近 4 小 時 後 , 始 由 醫 生 救 出 重 獲 自 由 。
記 者 : 杜 建 彬 、 黃 學 潤 、 黎 志 偉

疑 自 作 自 受 的 42 歲 中 年 漢 姓 辛 , 肇 事 時 穿 T 恤 、 三 個 骨 褲 , 腳 踏 拖 鞋 , 他 留 醫 聯 合 醫 院 八 小 時 後 , 穿 染 血 T 恤 、 前 褲 襠 滲 滿 大 片 血 的 三 個 骨 褲 , 戴 眼 鏡 及 口 罩 , 神 情 閃 縮 從 醫 院 匆 匆 走 出 。 記 者 上 前 追 訪 他 時 , 他 即 拔 足 狂 奔 粗 言 怒 罵 : 「 仲 講 ! 打 x 你 ! 你 唔 好 搞 到 我 冇 份 工 ! 」 繼 而 慌 張 地 跳 上 的 士 消 失 。

陽 具 放 血 痛 得 哀 叫

現 場 為 觀 塘 碧 雲 道 藍 田 公 園 山 頂 , 須 步 行 200 級 樓 梯 到 達 , 公 園 24 小 時 開 放 , 園 內 有 一 個 仰 起 坐 設 施 的 健 體 器 材 , 由 四 條 鐵 柱 緊 扣 一 塊 3 呎 闊 、 8 呎 長 的 鐵 板 , 作 25 度 角 度 傾 斜 , 鐵 板 上 滿 佈 約 一 吋 直 徑 的 圓 孔 。 該 設 施 可 讓 用 家 作 仰 或 俯 伏 動 作 , 做 出 仰 起 坐 、 掌 上 壓 及 仰 抱 膝 左 右 轉 動 的 收 腹 運 動 。
前 晚 11 時 43 分 , 辛 到 公 園 山 頂 做 運 動 健 身 , 有 人 聲 稱 玩 仰 起 坐 sit up , 卻 俯 伏 在 鐵 板 上 背 向 天 做 出 另 類 掌 上 壓 , 先 將 三 個 骨 褲 褪 到 大 腿 間 , 將 陽 具 插 入 其 中 一 個 圓 孔 磨 擦 自 瀆 。 其 後 陽 具 充 血 脹 大 , 有 人 欲 抽 身 之 際 , 始 驚 覺 陽 具 卡 在 孔 內 無 法 拔 出 , 經 歷 男 人 最 痛 之 時 刻 , 無 奈 自 行 報 警 求 助 。
因 現 場 位 置 較 偏 僻 , 當 局 只 能 派 出 小 型 消 防 車 連 同 救 護 車 到 場 , 救 援 人 員 再 須 步 行 200 級 樓 梯 , 約 半 小 時 後 始 到 達 山 頂 。
當 時 辛 痛 苦 呻 吟 , 不 斷 啊 啊 呼 痛 , 他 自 稱 玩 sit up 意 外 受 傷 , 乍 見 記 者 在 場 採 訪 , 大 叫 : 「 唔 好 咁 樣 對 我 啦 ! 」 又 向 消 防 員 懇 求 : 「 如 果 我 暈 , 千 祈 唔 好 俾 佢 影 到 我 ! 」 消 防 識 做 地 用 紅 氈 將 辛 包 , 又 撐 開 雨 傘 擋 住 鐵 板 下 的 「 風 光 」 。
擾 攘 10 多 分 鐘 後 消 防 見 無 計 可 施 , 惟 有 急 召 附 近 聯 合 醫 院 兩 名 男 醫 生 到 場 解 困 , 只 見 醫 生 捐 入 鐵 板 下 , 為 辛 打 麻 醉 針 及 用 針 筒 將 充 血 陽 具 放 血 , 辛 仍 痛 得 哀 叫 。 消 防 及 救 護 員 則 按 辛 , 又 用 繩 將 他 固 定 在 鐵 板 上 , 以 免 他 痛 極 碰 撞 傷 上 加 傷 。 約 20 分 鐘 後 , 醫 生 無 奈 表 示 : 「 你 度 腫 得 滯 , 淨 係 抽 血 都 出 唔 到 , 要 去 醫 院 , 去 到 醫 院 我 幫 你 搞 啦 ! 」 在 場 人 員 則 竊 竊 私 語 說 : 「 都 唔 知 係 唔 係 食 春 藥 。 」

現 場 遺 下 大 灘 血

至 昨 凌 晨 1 時 , 約 八 、 九 名 消 防 員 用 小 電 鋸 鋸 去 四 條 鐵 柱 扣 後 , 連 人 帶 鐵 板 將 辛 抬 落 山 , 再 抬 上 救 護 車 送 聯 合 醫 院 急 救 , 公 園 現 場 遺 下 一 大 灘 血 、 一 對 拖 鞋 及 水 樽 。 直 至 凌 晨 3 時 許 , 人 板 最 終 脫 離 , 辛 由 急 症 室 推 出 , 在 外 科 病 房 留 醫 八 小 時 , 至 昨 早 11 時 許 無 礙 出 院 。
康 文 署 發 言 人 回 應 稱 , 有 關 的 仰 起 坐 板 是 由 美 國 生 產 商 按 照 美 國 標 準 ASTM F1487 生 產 , 符 合 安 全 標 準 。 該 設 施 主 要 是 金 屬 製 造 , 外 層 塗 上 一 層 PVC 保 護 膜 , 板 上 的 圓 孔 是 為 疏 水 之 用 , 避 免 雨 水 積 聚 板 上 。 發 言 人 又 謂 , 現 時 全 港 有 18 個 公 園 設 有 該 套 健 體 設 施 , 即 共 18 套 , 就 今 次 意 外 , 該 署 已 通 知 有 關 設 施 的 本 港 代 理 商 。

特 稿
網 民 : 可 列 入 十 大 新 聞

藍 田 發 生 的 中 年 漢 下 體 插 鐵 板 被 困 的 罕 見 事 件 , 昨 日 熱 爆 多 個 網 上 討 論 區 , 包 括 Uwants 、 香 港 討 論 區 及 壹 蘋 果 論 壇 等 討 論 區 , 網 民 更 給 事 主 起 了 個 花 名 「 活 塞 男 」 , 指 事 件 : 「 笑 爆 嘴 , 可 列 入 08 年 十 大 新 聞 。 」 理 工 大 學 應 用 社 會 科 學 系 副 授 鍾 劍 華 指 事 件 帶 點 意 淫 成 份 , 能 滿 足 市 民 偷 窺 別 人 隱 私 的 慾 望 , 難 怪 成 為 頭 條 網 聞 。

譏 諷 : 真 係 有 諗 頭

昨 日 事 發 後 , 網 民 留 言 鋪 天 蓋 地 , 由 昨 日 清 晨 6 時 至 晚 上 11 時 , 網 民 仍 是 樂 此 不 疲 討 論 不 休 , 明 顯 他 們 對 活 塞 男 的 「 男 人 最 痛 」 遭 遇 絕 不 同 情 , 留 言 更 極 盡 挖 苦 能 事 , 有 人 語 帶 雙 關 說 : 「 佢 做 運 動 好 可 疑 , 點 解 做 到 下 體 會 卡 住 ! 」 亦 有 人 抵 死 說 : 「 佢 真 係 有 諗 頭 , 咁 情 節 仲 以 為 只 有 搞 笑 片 先 會 有 , 計 仲 勁 過 mr bean 同 星 爺 ! 」
更 有 人 指 : 「 咁 就 知 道 佢 size 啦 ! 」 至 於 提 到 如 何 替 活 塞 男 解 困 , 網 民 更 啜 核 : 「 惟 有 一 個 方 法 … … 剪 」 , 令 人 捧 腹 大 笑 。
鍾 錦 華 接 受 查 詢 時 稱 , 這 宗 夾 下 體 新 聞 並 非 大 新 聞 , 昨 日 各 大 媒 體 都 集 中 報 道 新 廣 播 處 長 的 消 息 , 但 在 網 上 卻 遠 不 及 這 宗 個 人 意 外 事 故 被 廣 泛 討 論 , 他 分 析 說 夾 下 體 新 聞 趣 味 十 足 , 過 程 中 不 乏 「 笑 位 」 , 絕 對 是 茶 餘 飯 後 好 話 題 , 亦 可 滿 足 取 笑 別 人 而 獲 得 自 己 快 樂 的 人 性 。   本 報 記 者

 

The first weekend in August August 4, 2008

just came and went….

 

I had a rather eventful weekend.

 

Tried the newly opened Kenzo fish spa in Mid Valley…

 

Did a lot of housework – never done so much work since I graduated from uni almost 5 yrs ago.  Mopped the whole floor, hand washed all my clothes, ironed all the clothes for 1 1/2 hours which caused me to ‘aeroplane’ 2 buddies for lunch!  Whoa…not bad right!  Iron broke down before even I could use it.  The ironing board slammed on my poor toe… Went to Bangsar Village, got a new iron.

 

 

Found this really cool chill out place in Bangsar, Jalan Bangkung that serves a variety of drinks. 

Whoaa…look how high our Jenga tiles went.  Shaun-not-alcholic was the loser for the night…..tsk tsk can’t even play a proper game without losing!

Two drinks either a Martini or Bellinis for the price of one..only RM25.  We had plenty to drink!

 

And finally…..my new Croc handphone pouch! Cute or not… RM65 for the pouch and RM8.90 each for the accessories……

 

Why so serious? ke ke ke ke ke July 19, 2008

Filed under: Entertainment — siaoyue @ 5:10 pm
Tags:

I totally forgot I promised Mr X to watch The Dark Knight – and went to watch with some other friends.  So he gave me so much shit for it.  Told him to watch with one of this many ‘sexy and gorgeous admirers’.  I suggested Ms Y.  But he told me, Ms Y did not know who Batman was – she grew up with Doraemon and Sin Chan, so no point watching with her.  Cannot be kua?????  (Maybe just an excuse to get me to watch with him…HA HA HA).    ( NOTE: I have not named Mr X cause he complains I always put him in a bad light in my blog posts)

 

Thinking it was unbelievable not to know who Batman is I related this to Kev.  That #*($#* retorted, ‘Well, you also asked people before what is Robotech Macross before wat! Why someone cannot not know who is Batman?’.  But we all grew up with Superman, Spiderman and Batman right?  Ok how many of you actually know what Robotech is?

 

OK cut the crap.

 

The Dark Knight is unbelievably fantastic.  I was sitting on the egde of my seat throughout the movie.  Heath Ledger definitely outshone Christian Bale as the Joker.  Two thumbs up for The Joker.  I must say, it has to be one of his best roles ever (although I did not watch Brokeback mountain).  Such a pity……

 

A truly engaging movie!!!!

 

Really.. OH MY GOD! June 17, 2008

Filed under: Entertainment,Pointless Rants — siaoyue @ 3:00 pm
Tags:

Stanley called me last night to chat.  I must have sounded so bored that he suggested I sign up with speeddate.com – this online speed dating site where you have 3 mins to get acquainted with someone before time’s up and u move on.  Ok well, since there was nobody to chat with on MSN at that time, I decided to give it a go and sms-ed my two other single Male friends, Kev and Wely to try.  I would have asked Sooyin too but she’s too busy being serenaded (is there such a word) by her Spanish ‘guapo senor’ (handsome dude in Spanish apparently…a word i learnt from her)

Ok.  So three of us registered and hence our began our adventures. So the two of them found me using the ‘Recently Added’ features and ……. to my ultimate HORROR when i saw that Kev has registered using this nick

I mean who would call themself a man dragon….unless their erm manhood..is errrr well….no comments. 

Maybe then, his nick isn’t so bad after all cause i browsed through the whole listing of males between 27 and 32 and found ‘Dragons’ who looked like he came out from some Bollywood movie!

 

But then having a corny nick isnt nearly as bad as posting your semi-nude picture and claiming u speak 5 languages and asking chics to try you….

..or perhaps even claiming to be a leng zai (handsome) but only revealing your eyes….in you profile pic

Well, of course there are also the shy ones, who do not put their pics and try to remain some elements of mystery..

And so, I was relating my erm..speed dating experience to George and…apparently, he has his fair share too ( oh god, he is so gonna kill me when he realized I have actually pasted his whole msn conversation)

George says: 

 

 u know dat day having lunch with colleagues in KK la rite.. (as in Kota Kinabalu)

 

siaoyue – https://siaoyue.wordpress.com says: 

 

 what what 

siaoyue – https://siaoyue.wordpress.com says: 

 

 ya ya 

 

 George says: 

 

so extended lunch time ma..

 

George says: 

2 hours lunch ahah

 

George says: 

so i ask them eh wat u guys to around here la..

 

  siaoyue – https://siaoyue.wordpress.com says: 

wah 

 siaoyue – https://siaoyue.wordpress.com says: 

 

then 

 

 George says: 

 

 then they brought me to this place…speed dating one

George says: 

u know those lunch time speed date thing

 

 

George says: 

 

wah lan eh i tell u ah..

 

 

George says: 

the guys in kl also better looking than the girls there wei 

 (i thought he had a typo of some sort! -noticed it’s actually guys and not girls)

 

 George says: 

 

  somoemroe need to spend 3 mins with each participant.. damn torturing…

 

About songs and chinese serials.. June 16, 2008

Filed under: Entertainment — siaoyue @ 6:00 pm
Tags: ,

Long gone were the days where I used to be the source of downloaded Hong Kong serials for my ex colleagues.

I’m back at it again after a 1 year break, well almost.  This time I’m doing it for a good cause.  I’m saving the dude down south from being bored to death.  With a Little Creatures and a canto version of CSI, this wouldn’t exactly your idea of great entertainment but hey, who’s complaining right?

I should start a business and earn some side income with the ridiculous petrol prices now.  RM 1 per episode w.e.f July 1, 2008.  mwuahahaha it may make me more money than my main job.

Anyone?

Today my original  2v1g CD, which I ordered last Wednesday has finally arrived in the post today.  There’s even a little note in the post from the Executive Producer Leslie Loh thanking us for supporting original CDs. If your’re into soulful kind of music, then 2v1g will be your cup of tea.  Heard the song previews from the website the first time and loved it.  Click here to listen to one song I’ve uploaded – one of my personal favourites.

 

I have NOT WATCHED SEX AND THE CITY yet and everyone’s been raving about how great the movie it.  Errrgh.  Well my only consolation.  I managed to download the soundtrack……. Who has not watched yet and wanna go watch it…..!!!!!!!!

 

Janice in Concert April 8, 2008

Filed under: Entertainment — siaoyue @ 9:55 pm

On Dec 8, I missed Lin Yu Zhong’s first concert in Malaysia because I was away in Bangkok.  Then, I missed Nicholas Teo’s concert on March 29 because I was not able to get the tickets on time.

Now, I hope I can get to watch Janice‘s first concert in Malaysia on May 1, 2008.  Not Celine Dion but Janice.  Any interested ppl……

Gosh my stomach has been hurting since noon….what is wrong!!!!!!